Ga naar de inhoud
Beleidsplan 2018.                                                                                    Rev. 10-07-2018Inleiding:
Om aan de doelstellingen van Stchting Rozenheuvel Fonds te voldoen zijn de volgende interne procedures van toepassing:
- Huishoudelijk Reglement;
- Donatie procedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan.

Een aanvraag voor donatie moet voldoen aan de Procedure  'Richtlijnen voor Aanvraag Donatie'.

De procedures zijn een uitwerking van en/of aanvulling op de formele Aktes van Oprichting en Schenking.

Algemeen:
Het doel van Stichting Rozenheuvel Fonds is het financieel ondersteunen van Verenigingen/Stichtingen in Zuid-Limburg, met name in de regio Gemeente Valkenburg aan de Geul, die zich inzetten voor het algemeen belang dienende culturele en/of sociale activiteiten. (Zie Satuten).
Het ondersteunen gebeurt (jaarlijks 2x) door het verstrekken van een donatie voor geselecteerde, algemeen  nut beogende, projecten, aan Verenigingen/Stichtingen. (HR art.7).
De Stichting Rozenheuvel Fonds heeft een lijfrente geaccepteerd en werft niet actief geld,  (zie art. 3 HR).
Het beheer van het vermogen van de Stichting Rozenheuvel Fonds is de verantwoordelijkheid van het bestuur, hierbij geadviseerd door de beleggingscommissie.
De besteding van het rendement van de Stichting is de verantwoordelijkheid van het bestuur, hierbij geadviseerd door de donatiecommissie (HR art. 10).

Jaarlijks terugkerende beleidsactiviteiten:
Om het doel van de Stichting Rozenheuvel Fonds te realiseren worden jaarlijks de volgende activiteiten ontplooid:
(NB  Tijdsplanning en verdere informatie conform Procedure 'Richtlijnen voor Aanvraag Donatie, art 7)
1    Het beleggen van het vermogen van de Stichting (conform Beleggingsprocedure)
2    Het uitsturen van de uitnodigingen voor aanvragen van een donatie.
3    Het vaststellen van het beschikbare bedrag voor donaties.
4    Het beoordelen van de ontvangen aanvragen.
5    Het selecteren van de aanvragen die voor donatie in aanmerking komen.
6    Het informeren van de aanvragers omtrent het toekennen resp. afwijzen van de aanvraag.
7    Het beoordelen van de evaluaties van de uitgevoerde projecten en facturen voor het toegekende bedrag.
8    Het uitbetalen van de toegezegde donaties.
9    Het evalueren van de donatierondes en het (eventueel) implementeren van de leerpunten.
10  Het afsluiten van de donatierondes.

Beleidsactiviteiten voor het jaar 2018:
1   Bestuursvergadering in januari om te besluiten welke projecten voor donatie in aanmerking komen.*
2    Het informeren van de aanvragende verenigingen over het genomen besluit.
3    Het afhandelen en afsluiten van de toegekende donaties 2018.
4    Bestuursvergadering in april  om de procedures aan te passen v.w.b. de gewijzigde periodes van doneren.
5    Bestuursvergadering in juli/augustus

                          - om de lijst van uit te nodigen verenigingen/stichtingen vast te stellen voor donaties in 2019.
                            De lijst wordt als concept opgesteld door de Donatie-commissie.
                          - voor het bestemmen van het extra beschikbare budget, aan een speciaal project in 2018.

6  Het uitsturen (digitaal) van de uitnodigingsbrief aan verenigingen en stichtingen, voor het aanvragen van een donatie voor 2019, omstreeks 1 september, met de procedure "Richtlijnen voor Aanvragen Donatie".


*  Aanvragen die voor donatie in 2018 gehonoreerd zijn:


                  Vereniging/Stichting    voor     Project/evenement in 2018:  
                  1   Kunstkring Henri Jonas       voor       Expositie eigen leden in Museum V’burg
                  2   Stichting OLT V'burg            voor       Eigen productie van Carmina Burana in OLT
                  3   Heemkundevereniging        voor       Jubileumboek over Houthem
                  4  D’r Moostuin Berg                  voor       Bijdrage aan Duurzame belevingstuin
                  5  Brassband Houthem              voor       Dinnerconcert in de Polfermolen
                  6  Museum Valkenburg             voor       Tentoonstelling van Hans Truijen
                  7  Walram’s Genootschap         voor       Lustrumviering met speciaal concert in OLT
                  8  Chorale Zangvereniging       voor      Concert met dansstudio Switch in Polfermolen
                  9  Orphee Zangvereniging        voor      Jubileumconcerten 50 jr

 

Aldus vastgesteld door bestuur Stichting Rozenheuvel Fonds:


                                 Voorzitter                                      Secretaris                                        Penningmeester

Naam                       C. Gorter                                         J. Kleijnen                                       M. Prins

Datum                      21-08-2018                                  21-08-2018                                    21-08-2018

HandtekeningTerug naar de inhoud