Ga naar de inhoud
Beleggingsstrategie.                                                                             Rev. 10-04-2017


Inleiding :

Om aan de doelstellingen van Stchting Rozenheuvel Fonds te voldoen zijn de volgende interne procedures van toepassing:
- Huishoudelijk Reglement;
- Donatie procedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan.

Deze procedures zijn een uitwerking van en/of aanvulling op de formele Aktes van Oprichting en Schenking.


Uitgangspunten Beleggingsstrategie:

Het bestuur streeft naar het kunnen uitgeven van het rendement op beleggingen welke zijn gedaan uit gelden onder het beding van vorming van stamvermogen en het uitgeven van het totaal van schenkingen welke niet onder een beding van vorming stamvermogen vallen.

Door de bovengenoemde beperking zijn beleggingen in zaken welke (mogelijk) op lange termijn rendement opbrengen (grond, ander onroerend goed) uitgesloten. Gezien de relatief hoge transactiekosten  zullen schenkingen zonder een beding van vorming stamvermogen niet belegd worden  doch op een spaarrekening worden geboekt.

Om aan de behoefte van Stichting Rozenheuvel Fonds te voldoen: i.e. jaarlijks een bedrag beschikbaar voor donaties, zullen schenkingen, welke onder een beding van vorming stamvermogen vallen, als volgt ingezet worden:
a    70%  (range 60 tot 80%) belegd in vastrentende waarden (bv hypotheek, of obligatie op vastgoed);
b    30%  (range 20 tot 40%) belegd in aandelenfondsen met een hoog dividend rendement.


Aldus vastgesteld door bestuur Stichting Rozenheuvel Fonds:


                                    Voorzitter                                      Secretaris                                            Penningmeester

Naam                         C. Gorter                                         J. Kleijnen                                            M. Prins

Datum


HandtekeningTerug naar de inhoud