Ga naar de inhoud
Algemene informatie van Stichting Rozenheuvel Fonds:


- Stichting Rozenheuvel Fonds is een ANBI stichting, met:

- Fiscaal nummer (RSIN): 8522.46.730;
- Ingeschreven in de  KvK onder nummer: 56.665.687;
- BTW-nummer: 8522.46.730.B.01;
-
IBAN-nummer: NL55 RABO 0177 0018 52.


- Het bestuur bestaat uit:

- Coen Gorter, voorzitter;
- Martin Prins, penningmeester;
- Jo Kleijnen, secretaris.


- Contactgegevens:

- E-mail: info@rozenheuvel.nl
- Secretariaat: Oranjelaan 27, 6301GW, Valkenburg a.d. Geul,     e-mail: jo.kleijnen@gmail.com
- De Stichting Rozenheuvel Fonds heeft een lijfrente geaccepteerd, die is uitgekeerd aan de Stichting a raison van euro 300.000,- en is aanvaard onder het voorbehoud van vorming van stamvermogen.

- De beleggingsopbrengst van het vermogen wordt jaarlijks uitgekeerd als donaties aan culturele verenigingen en stichtingen.                                                          

- Het ondersteunen gebeurt, via 2 donatie-rondes per jaar, door het verstrekken van een donatie voor (geselecteerde) culturele projecten/ evenementen.  Een donatie bedraagt minimaal 500 euro en maximaal 2.000 euro.                                                                                                           
         
- De te verstrekken donaties moeten besteed worden aan concreet benoemde, eenmalig algemeen nut beogende culturele projecten/ evenementen en zijn
niet voor investeringsprojecten of aanschaf van materialen, niet voor jaarlijks terugkerende kosten en niet voor het gebruikelijk functioneren van de betreffende verenigingen/stichtingen.


Algemeen ten aanzien van Donaties geldt:

Jaarlijks vinden er 2 donatie-rondes plaats, nl. in januari en in juli.

Aanvragen moeten voldoen aan de procedure "Richtlijnen voor Aanvraag Donaties”.

Culturele Verenigingen en Stichtingen* uit de gemeente Valkenburg aan de Geul worden voor elke donatieronde (omstreeks 1 september resp. 1 mei; digitaal, via e-mail) uitgenodigd om een aanvraag voor donatie in te dienen.

De Gemeentegids van Gemeente Valkenburg aan de Geul wordt gebruikt voor namen en adressen van de culturele
verenigingen/ stichtingen van de gemeente.

Verenigingen en Stichtingen van omringende gemeenten kunnen ook een aanvraag indienen.

Indienen van aanvragen:
- Aanvragen dienen minimaal 3 maanden voor aanvang van het project/evenement te worden ingediend.
- Voor projecten die in een subsidiejaar worden gerealiseerd, kunnen aanvragen worden ingediend tot 1 januari van dat jaar.
- Bovendien kunnen, voor projecten/ evenementen geinitieerd in de 1ste helft van een subsidiejaar voor uitvoering in de 2de helft van dat subsidiejaar, aanvragen worden ingediend tot 1 juli van dat jaar.

*   Met culturele verenigingen en stichtingen wordt o.a. bedoeld HaFaBra verengingen, Zangverenigingen, Schutterijen, Theater, Toneel, Literatuur, Musea.


Samenvatting van de spelregels:

- U vraagt een donatie aan voor een cultureel project/ evenement;
- U ontvangt een bevestiging van ontvangst;
- Ons Fonds beoordeelt de aanvragen op relevantie en importantie en kent een donatie toe, dan wel wijst deze af.
- U ontvangt bericht over het besluit voor toekenning;
- Bij toekenning voert u het project uit en na uitvoering stuurt u ons een evaluatie van het project/ evenement, vergezeld van een factuur ter grootte van het toegekende bedrag;
- Ons Fonds doneert het beloofde bedrag.


Voor het aanvragen van donaties is van toepassing de procedure:

- Richtlijnen voor Aanvraag Donaties.


De volgende interne procedures zijn van toepassing:


- Huishoudelijk Reglement;
- Donatieprocedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan.


Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar activiteiten ten bate van het Fonds.Terug naar de inhoud