Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2017

   

Balans per 31-12-2017
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Toevoeging op basis van inflatie
  Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Nog uit te keren donatie 2016-2017 (Vertraging projecten)
Bestemde subsidie 2017-2018
Tegoeden    
Schulden
   Totaal
      


Winst- en Verliesrekening 2017
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente   
  Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve  
  Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2017 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2017.
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum    03-04-2018
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kleijnen                                                Datum    
03-04-2018
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
03-04-2018
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    
 

€ 307.152,60
€ 3.992,98
€ 311.145,58
€ 3.641,17
€ 316.675,51
€ 1.780,00
-
2.500,00
 - € 13.127,62
€ 4.689,08
-€ 12,55
311.145,58€ 17.688,088
€ 5,32
17.693,40€ 472,69
€ 177,00
€ 1.062,00
€ 13.127,62
€ 3.992,98
 - € 1.138,90
€ 17.693,40
Noot

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
5
5
6
2


Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2017
           
Algemeen     
Dit verslag betreft het boekjaar 2017 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2017 t/m 31 december 2017.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

 1  
2


3  

4  

5   

6  7  8  9  


10  11  


Status 31-12-2016  
De geaccepteerde lijfrente (met behoud van stamvermogen) is geheel ontvangen.   


1,30 % van     
€ 307.152,60
De inflatie van dec 2016 tot dec. 2017 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 1,3 %.
Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2017
    
 
Saldo lopende rekening      31-12-2017
Saldo beleggingsrekening  31-12-2017
Saldo spaarrekening            31-12-2017  
  Totaal
      
 
Waardering 31-12-17

Synvest German Real Estate Fund  *a
Synvest Dutch Real Estate Fund  *b
Holland Immo 7  *c
Holland Immo 10   *d
Robeco  *e
Robeco Emerging Markets Conservative High Divid.  *e
Rabobank Certificaten *e
Princehof Obligaties   *f
Be Informed Obligaties  *f
  Totaal  
      
*a   Nominale waarde per 31-12-2016, ten tijde van opmaken balans actuele waarde nog niet bekend  
*b
Nominale waarde per 01-01-2016, Euro 19.877,60
gewaardeerd op aanschafwaarde minus niet gerealiseerde winst op andere beleggingen
*c
Nominale waarde per 31-12-2016, ten tijde van opmaken balans actuele waarde nog niet bekend  
*d  Gewaardeerd op aanschafwaarde,
*e  Nominale waarde per 31-12-2017

*f  Aanschafwaarde,
ten tijde van opmaken balans actuele nominale waarde nog niet bekend  
NB  Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  
  

Oprichtingskosten
Beleggingskosten    
  Totaal
      


Organisatie   

1  Henri Jonas
2  Openlucht theater Valkenburg
3   Heemkunde Houthem
4   Moostuin Berg
5   Brassband Houthem
6  Museum Land v Valkenburg
7   Amicitia Vilt
8  Walram
9   Chorale Zangvereniging
10 Orphee zangvereniging
11 Budget voor 2de ronde
12 Inzet gelden 2018
  Totaal   
      

Terug te vorderen Dividendbelasting  2016
Terug te vorderen Dividendbelasting  2017
Nog te krijgen rente
Nog te krijgen dividend:
                   Synvest REG over 12-2017
                   Holland Immo 7 over 4de kw 2017
                   Holland Immo 10 over 4de kw 2017
                   Princehof IV over 4dekw 2017
                   Be Informed over 12-2017
  Totaal  
      

Bankkosten over 12-2016  
  Totaal


Synvest German Real Estate Fund   
Synvest Holland Real Estate Fund
Holland Immo 7
Holland Immo 10
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend    
Robeco Equity
Robeco Certificaten
Princehof
Be Informed
  Totaal   
      
Rente spaarrekening
Rente Beleggingsrekening
  Totaal

Kosten betaalrekening   
Kosten beleggingsrekening  
Print en logokosten
LEI
  Totaal   

€ 307.152,60
€ 3.992,982


€ 2.864,86
€ 748,57
€ 27,74
€ 3.641,17€ 58.800,00
€ 43.577,20
€ 34.932.00
60.000,00
€ 15.370,39
30.346,02
€  13.649,90
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 316.675,51


31-12-16
 

€ 1.062,000
€ 1.957,00
€ 3.019,00Toegekend bedrag

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 1.700,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
500,00
€  500,00
€  2.850,00
€ 22,38
€ 13.127,62


€ 963,68
€  1.002,00
€ 5,32

€ 345,38
€ 540,00
€ 1.09500
€ 525,00
€ 212,70
€ 4.689,08


€ 12,55
€ 12,55


€ 4.144,52
€ 0,00
€ 2.160,00
€ 4.380,00
1.504,24
€ 378,77
€ 468,15

€ 2.100,0
€ 2.552,40
€ 17.688,08

0,01
€ 5,31
€ 5,32

€ 150,60
€ 104,44
€  139,00
€  78,65

€ 472,69Geactiveerde kosten

€ 177,00
€1.062,00
€ 1.239,00


 31-12-17

€ 885,00
€ 895,00
€ 1.780,00

Terug naar de inhoud