Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2015

Balans per 31-12-2015
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Nog te vorderen lijfrente  
Toevoeging op basis van inflatie
  Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Bestemde subsidie 2014-2015
Tegoeden    
Schulden
   Totaal
      

Winst- en Verliesrekening 2015
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente   
  Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve  
  Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2015 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2015.  
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum   
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kleijnen                                                Datum    
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    

  € 303.314,28
-  € 60.000,00
€ 1.703,20
€ 245.017,48
€ 77,07
€ 246.770,50
€ 4.258,00
 - € 8.575,82
€ 3.020,34
€ 532,61
€245.017,48


€ 12.082,01
€ 38,28
€ 12.120,29€ 222,67
€ 177,00
€ 1.062,00
€ 8.575,82
€ 1.703,20
€ 379,60
€ 12.120,29


Noot

1

2

3
4
5
6
7
89
10
11
5
5
6
2

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2015
           
Algemeen:       
Dit verslag betreft het boekjaar 2015 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

Stortingen vloeien voort uit de door de stichting aanvaarde lijfrente.
Deze lijfrente stipuleert het voorbehoud van vorming van stamvermogen.
De inflatie over het ontvangen kapitaal per januari 2015 is toegevoegd aan het stamvermogen.

 1  
2
3  

4  


5   


6  7  
8  9  


10  11  

Status stortingen per 31-12-2014  
Storting januari 2015  
 Totaal    
      
      
0,70 % van 243.314,28    
De inflatie van dec 2014 tot dec. 2015 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 0,7 %.
Dit inflatie %-age is toegepast op het vermogen per jan. 2015
      
Saldo lopende rekening      31-12-2015
Saldo beleggingsrekening  31-12-2015
Saldo spaarrekening            31-12-2015  
  Totaal   
      
 
Waardering 31-12-15
  
Synvest German Real Estate Fund  *a
Synvest Dutch Real Estate Fund  *b
Holland Immo 7  *c
Holland Immo 10   *d
Robeco  *e
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend  *f
   Totaal  
      
*a   Nominale waarde per 31-12-2015  
*b
Nominale waarde per 31-12-2015, Euro 20.000
gewaardeerd op aanschafwaarde minus niet gerealiseerde winst op Holland Immo 7
*c
Nominale waarde per 1-1-2015
Actuele Nominale waarde per 31-12-2015 niet bekend ten tijde van opmaken balans
*d  Gewaardeerd op aanschafwaarde, ten tijde van opmaken balans actuele nominale waarde nog niet bekend
*e  Nominale waarde per 31-12-2015
 
*f  
Nominale waarde per 31-12-2015
NB  Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  
  

Oprichtingskosten  
Beleggingskosten    
   Totaal
      
   


Organisatie
 
1  Bergse Bos Musical
2  Chorale Zangkoor, Valkenburg  
3   Openluchttheater, Valkenburg
4   Museum Land van Valkenburg  
5   St. Cecilia Zangkoor, Valkenburg
6   Stichting Struikelstenen, Valkenburg
7   Openluchttheater Jubileumboek, Valkenburg
8    Inzet gelden 2016
      Totaal    
      

Terug te vorderen Dividendbelasting  2015
Nog te krijgen rente over 2015
Nog te krijgen dividend Synvest REG over 12-2015
Nog te krijgen dividend Synvest RED over 12-2015
Nog te krijgen dividend Holland Immo 7 over 2015
Nog te krijgen dividend Holland Immo 10 over 2015
   Totaal  
      

Bankkosten over 4de kwartaal 2015  
Liquiditeitslening
    Totaal

Synvest German Real Estate Fund   
Synvest Holland Real Estate Fund
Holland Immo 7
Holland Immo 10
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend    
   Totaal  
      
Rente spaarrekening
Rente Beleggingsrekening
    Totaal

Kosten betaalrekening   
Kosten beleggingsrekening  
   Totaal   

€ 183.314,28
€ 60.000,00
€ 243.314,28


€ 1.703,20
€ 26,32
€ 23,49
€ 27,26
€ 77,07€ 58.800,00
€ 53.604,50
€ 34.650,00
60.000,00
€ 13.105,00
26.611,00
€ 246.770,50


1-1-2015  

€ 1.416,00
€ 4.081,60
€ 4.579,60Toegekend bedrag

€ 2000,00
€ 1.750,00
€ 1.750,00
€ 1.350,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 24,18
€ 8.575,82€ 981,68
€ 38,28
€ 345,38
€ 20,00
540,00
1.095,00
€ 3.020,34


€ 32,61
500,00
€ 532,61

€ 4.144,52
€ 240,00
€ 2.160,00
€ 4.029,00
1.508,49
€ 12.082,01

0,13
38,15
€ 38,28

€ 137,48
€ 85,19
€ 222,67


Geactiveerde kosten

€ 177,00
€ 1.062,00
 € 1.239,0031-12-2015

€ 1.239,00
€ 3.019,00
€ 4.258,00Terug naar de inhoud