Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2014

Balans per 31-12-2014  
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Nog te vorderen lijfrente  
Toevoeging op basis van inflatie 2013  
  Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Bestemde subsidie 2013-2014
Tegoeden    
Schulden
   Totaal
      

Winst- en Verliesrekening 2014
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente   
  Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve  
  Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2014 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2014.   
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum    
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kleijnen                                                Datum    
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    

  € 302.040,00
-  € 120.000,00
€ 1.274,28
€ 183.314,28
€ 5.983,34
€ 178.841,20
€ 3.697,00
 - € 7.416,20
€ 2.158,41
€ 50,53
€183.314,28


€9.102,52
€ 67,36 €9.169,88€ 198,94
€ 177,00
€ 705,60
€ 7.416,20
€ 1.274,28
-€ 602,14
€ 9.169,88
Noot

1

2

3
4
5
6
7
89
10
11
5
5
6
2

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening
           
Algemeen:
Dit verslag betreft het boekjaar 2014 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2014 t/m 31 december 2014.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

Stortingen vloeien voort uit de door de stichting aanvaarde lijfrente. Deze lijfrente stipuleert het voorbehoud van vorming van stamvermogen.
De inflatie over het ontvangen kapitaal per januari 2014 is toegevoegd aan het stamvermogen.

1  2
3  
4  5   
6  
7  


8  

9  

10  11  

Status stortingen per 31-12-2013   
Storting januari 2014     
  Totaal    
             
0,70 % van 182.040    
De inflatie van dec 2013 tot dec. 2014 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 0,7 %.
Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2014
      
Saldo lopende rekening      31-12-2014
Saldo beleggingsrekening  31-12-2014
Saldo spaarrekening            31-12-2014  
  Totaal   
      
 Waardering 31-12-14   
Synvest German Real Estate Fund  *a
Synvest Dutch Real Estate Fund  *b
Holland Immo 7  *c
Robeco  *d
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend  *e
   Totaal  
      
*a   Nominale waarde per 31-12-2014   
*b
Nominale waarde per 31-12-2014, Euro 34.000
gewaardeerd op aanschafwaarde minus niet gerealiseerde winst op Holland Immo 7
*c
Nominale waarde per 1-1-2014
Nominale waarde per 31-12-2014 niet bekend ten tijde van opmaken balans
*d  Nominale waarde per 31-12-2014
 
*e
Nominale waarde per 31-12-2014
NB  Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  
  

Oprichtingskosten  
Beleggingskosten    
   Totaal
      

Organisatie   
1  IVN, Valkenburg  
2   Openluchttheater, Valkenburg  
3   Fanfare St. Clemens, Arensgenhout  
4   Romeinse Katakomben, Valkenburg  
5   Kurkapel, Valkenburg
6   Schutterij de Nobele, Valkenburg  
7   Stichting Dog Adoptions, Raamsdonkveer
8   Artsen zonder Grenzen
9   Stichting HDG, Meerssen
Inzet gelden 2014 in toekenningen op basis van winst 2014
     Totaal    
      
Terug te vorderen Dividendbelasting  2014
Nog te krijgen rente over 2014
Nog te krijgen dividend Synvest REG over 2014
Nog te krijgen dividend Synvest RED over 2014
Nog te krijgen dividend Holland Immo 7 over 2014  
   Totaal
      
Bankkosten over 4de kwartaal 2014   
      
Synvest German Real Estate Fund   
Synvest Holland Real Estate Fund
Holland Immo 7   
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend    
   Totaal  
      
Rente spaarrekening
Rente Beleggingsrekening
   Totaal

Kosten betaalrekening   
Kosten beleggingsrekening  
   Totaal  

€ 122.040,00
€ 60.000,00
€182.040,00

€ 1.274,28
€ 124,62
€ 5.844,67
€ 14,05
€ 5.983,34


€ 58.100,00
€ 54.376,50
€ 32.460,00
5.120,87
28.783,83
€ 178.841,20Stand
31-12-2013

€ 1.593,00
€ 2.986,60
€ 4.579,60


Toegekend bedrag

€ 500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 750,00
€ 570,00
€ 488,00
€ 305,07
427,00
376,13
€ 7.416,20


€ 1.185,68
€ 67,36
€ 345,38
€ 20,00
540,00
€ 2.158,41

€ 50,53

€ 4.144,52
€ 1.400,00
€ 2.160,00
1.398,00
€ 9.102,52

13,51
53,85
€ 67,36


€ 127,10
€ 71,84
€ 198,94

Geactiveerde kosten

€ 177,00
€ 705,00
 € 882,60


Stand 31-12-2014

€ 1.416,00
€ 2.281,00
€ 3.697,00
Terug naar de inhoud