Ga naar de inhoud
Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2014,
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Eind mei het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
Begin juli het uitsturen van de uitnodigingen.
Eind november worden de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten. Vervolgens maakt de donatiecommissie de ealuatie en doet een voorstel aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
Medio januari vindt besluitvorming plaats door het bestuur, honoreren en bedrag van donatie.
Eind januari worden de aanvragende verenigingen/ stichtingen geinformeerd over het besluit.
De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
Evaluatie en afsluiting van het donatiejaar.Verslag activiteiten 2014
Beschikbaar bedrag was € 6000. De donatiecommissie heeft alle aanvragen beoordeeld en geëvalueerd.
Hierna is een voorstel voor donaties besproken in het bestuur en zijn de besluiten voor wel of niet honoreren genomen.
Gehonoreerd zijn de aanvragen van:
- Zangvereniging Orphee - voor een jubileumconcert,
- Henri Jonas - voor een jubileumtentoonstelling,
- Stichting Struikelstenen - voor plaatsen herdenkingsstenen,   
- IVN Valkenburg - voor een bijenproject/ educatie,
- Harmonie Concordia Berg en Terblijt - voor jubileum-concert,
- OLT - voor een serie concerten,
- Katakomben - voor restauratie van een crypte,
- Teekens aan de Wand - voor een muurschildering.
De aanvragers zijn geïnformeerd over het besluit.
In november waren alle projecten gerealiseerd, evaluaties en facturen ontvangen en de toegezegde donaties uitbetaald.
Op 1 juli 2014 zijn de uitnodigingen voor aanvragen donaties 2015 uitgestuurd naar alle culturele verenigingen en stichtingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Op 15 november waren 10 aanvragen ontvangen, waarvan 9 binnen de vastgestelde termijn van 15 november.
De eerste bespreking van de aanvragen in het bestuur vond plaats op 281113, waarbij de geldigheid van de aanvragen werd besproken.
Deze zijn door de donatiecommissie vervolgens beoordeeld conform de procedures.

Terug naar de inhoud