Ga naar de inhoud
Overzicht van activiteiten Rozenheuvel Fonds 2013,
inclusief overzicht van geselecteerde aanvragen.


Jaarlijks terugkerende activiteiten:

Eind mei het vaststellen van de lijst van verenigingen/ stichtingen die een uitnodiging ontvangen voor het aanvragen van een donatie.
Begin juli het uitsturen van de uitnodigingen.
Eind november worden de ontvangen aanvragen in een bestuursvergadering besproken. Hierbij wordt bekeken of de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en uitgangspunten. Vervolgens maakt de donatiecommissie de ealuatie en doet een voorstel aan het bestuur voor het wel of niet honoreren van de aanvragen en de hoogte van de donatie.
Medio januari vindt besluitvorming plaats door het bestuur, honoreren en bedrag van donatie.
Eind januari worden de aanvragende verenigingen/ stichtingen geinformeerd over het besluit.
De toegekende donaties worden betaald na uitvoering van het project en het ontvangen van de evaluatie van het project en de factuur voor het toegekende bedrag.
Evaluatie en afsluiting van het donatiejaar.

Verslag activiteiten 2013

Na de oprichting van Stichting Rozenheuvel Fonds in december 2012, zijn begin 2013 de procedures opgezet en afspraken gemaakt over de wijze van de uit te voeren werkzaamheden.
Op 240113 is de goedkeuring voor ANBI-stichting ontvangen van de Belastinginspecteur.
Op 1 juli 2013 zijn uitnodigingen voor aanvragen uitgestuurd naar alle culturele verenigingen en stichtingen van de gemeente Valkenburg aan de Geul.
Een evaluatieprocedure en criteria voor beoordeling zijn besproken en vastgesteld.
Per 15 november 2013 waren 11 aanvragen voor donatie ontvangen, die door de donatiecommssie zijn beoordeeld conform de procedures. De eerste bespreking van de aanvragen in het bestuur vond plaats op 271113, waarbij de geldigheid van de aanvragen werd besproken.
Uitvoerig gesproken over de geldigheid van aanvragen die na 151113 zijn ontvangen. Wij willen consequent zijn voor alle aanvragen, daarom is 151113 een fatale datum. Eveneens vastgelegd dat gebouwen, verbouwingen en infra-structuur niet gezien worden als een cultureel project.
De procedures zijn hierop aangepast.

Terug naar de inhoud