Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2013

   

Balans per 31-12-2013    
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Nog te vorderen lijfrente  
Toevoeging op basis van inflatie 2013  
  Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Bestemde subsidie 2013-2014
Tegoeden    
Schulden
   Totaal
      

Winst- en Verliesrekening 2012-2013  
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente   
  Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve  
  Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2013 en de winst en verliesrekening over het verlengde boekjaar medio december 2012 tot 31-12-2013.   
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum    
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kleijnen                                                Datum    
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    

  € 300.000,00
-  € 180.000,00
€ 2.040,00
€ 122.040,00
€ 6.293,80
€ 115.841,20
€ 3.701,00
 - € 5.632,87
€ 1.809,43
€ 27,44
€ 122.040,00


€ 8.323,96
€ 164,05
€ 8.488,01€ 163,66
€ 179,00
€ 530,80
€ 5.632,87
€ 2.040,00
- € 58,32
€ 8.488,01
Noot

1

2

3
4
5
6
7
89
10
11
5
5
6
2

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening
           
Algemeen:      
Dit verslag betreft het eerste verlengde boekjaar van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van medio december 2012 (oprichting) tot en met 31 december 2013.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

Stortingen vloeien voort uit de door de stichting aanvaarde lijfrente van in totaal € 300.000,00, uit te keren over 5 jaar.
Deze lijfrente stipuleert het voorbehoud van vorming van stamvermogen.

1

2

3  
4  5   

6  
7  

8  

9  
10  

11  

Storting december 2012   
Storting januari 2013       
  Totaal    
      

      
1.7% van 120000    
De inflatie van dec 2012 tot dec 2013 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 1.7%.
Dit inflatie percentage is toegepast op het verkregen stamvermogen per januari 2013
      
Saldo lopende rekening      31-12-2013
Saldo beleggingsrekening  31-12-2013
Saldo spaarrekening            31-12-2013  
  Totaal   
      
Aanschaf     
 Synvest German Real Estate fund    
 Holland Immo 7     
 Robeco Emerging Markets Conservative  High Dividend     
   Totaal         
 
Waardering 31-1-13   

 Synvest German Real Estate fund  *a
 Holland Immo 7   *b
 Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend  *c
   Totaal  
      
*a   Nominale waarde per 1-1-2014   
*b Aanschafwaarde, nominale waarde niet bekend ten tijde van opmaken balans
*c Aanschafwaarde, nomin waarde per 1-1-2014   
€ 26.075,92  
 
Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  
  

Oprichtingskosten  
Beleggingskosten    
   Totaal
      
   

Organisatie   

1  Zangvereniging Orphee, Houthem   
2   Kunstkring Henri Jonas, Valkenburg  
3   Stichting Struikelstenen, Valkenburg  
4   IVN, Valkenburg  
5   Vrienden van Concordia, Berg  
6   Openluchttheater, Valkenburg  
7   Romeinse Katacomben, Valkenburg  
8   Teekens aan de Wand, Valkenburg  
        Inzet gelden 2014   
   Totaal    
      

Terug te vorderen Dividendbelasting  
Nog te krijgen rente  over 2013  
Nog te krijgen dividend  Synvest REG  over 2013  
Nog te krijgen dividend Holland Immo 7 over 2013  
   Totaal
      
Bankkosten over 4de kwartaal 2013   
      
Synvest German Real Estate fund   
Holland Immo 7   
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend    
   Totaal  
      
Rente spaarrekening    
      
Kamer van Koophandel  
Kosten betaalrekening   
Kosten beleggingsrekening  
   Totaal  

€ 60.000,00
€ 60.000,00
€120.000,00€ 2.040,00

€ 76,03
€ 17,77
€ 6.200,00
€ 6.293,80


€ 56.000,00
€ 30.000,00
€ 29.841,20
€ 115.841,20


€ 58.100,00
€ 30.000,00
€ 27.741,20
€ 115.841,20Stand
1-1-2013
 

€ 1.772,00
€ 2.638,80
€ 4.410,80


Toegekend bedrag

€ 500,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 500,00
-€ 376,13
€ 5.632,87


€ 760,00
€ 164,05
€ 345,38
€ 540,00
€ 1.809,43

€ 27,44

€ 4.489,94
€ 1.806,00
€ 2.028,02
€ 8.323,96

€ 164,05

€ 24,08
€ 126,58
€ 13,00
€ 163,66
Geactiveerde kosten

€ 179,00
€ 530,80
 € 709,80
Stand
31-12-2013

€ 1.593,00
€ 2.108,00
€ 3.701,00
Terug naar de inhoud